Gå til innholdet

Styret i Norges Bryteforbund har for senior NM 2022 i Fauske vedtatt å gi dispensasjon for deltagelse til jenter født 2007. De nasjonale tilleggsbestemmelsene gir normalt ikke rett til deltagelse for denne aldersgruppen, men styret ser at det kan være fornuftig å gi dispensasjon i 2022.

Hovedårsak for dispensasjonen er å bidra til å øke aktivitet på kvinnesiden (tiltak for 2022 for å øke rekruttering og aktivitet for kvinnelagene).

Det vil være en forutsetning at skriftlig foreldresamtykke innhentes fra den enkelte deltaker, og at denne fremvises ved innveiing.

Styret NBF