Gå til innholdet

Norges Bryteforbund vil informere om at landslagskontrakten med Exauce Mukubu er terminert med umiddelbar virkning fra 17. august 2022 (ut inneværende sesong). Dette skyldes brudd på kontraktsvilkår. NBF vil uavhengig av dette fortsatt vurdere han som en aktuell kandidat til fremtidige internasjonale konkurranser.

NBF takker for samarbeidet, og ønsker Exauce Mukubu alt godt i fremtiden.

Ytterligere spørsmål kan rettes til sportssjef Erik Rønstad (40243976).