Gå til innholdet

Aanes og Berge fratrer som landslagstrenere

Fritz Aanes og Stig-André Berge gir seg som landslagstrenere etter uenigheter med landslagsutøverne om den videre sportslige satsningen.

Evalueringen etter VM i Serbia avdekket at det ikke er grunnlag for et videre samarbeid fram mot OL i Paris.

-Det blir vanskelig å videreføre den jobben som er påbegynt når vi og utøverne står så langt fra hverandre. Det handler om vår filosofi og vårt system som vi tror på, og det kommer vi ikke til å vike fra, sier Fritz Aanes og Stig-André Berge.

Norges Bryteforbund har i felleskap med Fritz Aanes og Stig-André Berge blitt enig om at de fristilles fra sine roller som landslagstrenere fra 17. november, så skal Norges Bryteforbund i dialog med den enkelte for å se hvordan man kan benytte seg av deres kompetanse fremover.

-Norges Bryteforbund, Fritz og Stig-André skilles som gode venner, og ønsker hverandre alt godt for fremtiden. Norges Bryteforbund vil også takke de for alt det de har betydd for norsk bryting, både som utøvere, trenere og ambassadører sier generalsekretær Morten Sandnæs.

Som en del av evalueringsarbeidet har Norges Bryteforbund vært forberedt på at dette kunne bli utfallet, og derfor har forbundet og Olympiatoppen jobbet frem ulike alternativer som nå vurderes.

-Det er aldri et gunstig tidspunkt når vi må gjøre store endringer tett opp til en viktig sesong. Sammen med Olympiatoppen vil vi nå legge en plan som i første omgang skal ivareta utøverne fram til EM i 2023, sier sportssjef Erik Rønstad.

Norges Bryteforbund jobber samtidig med å rekruttere en ny landslagstrener.

Kontaktperson: Sportssjef Erik Rønstad, 402 439 76