Gå til innholdet

Like Muligheter er et verdiprosjekt som jobber for å bedre rammebetingelsene for jenter i bryting, og sammen med Thon Hotels har vi nå tildelt midler som støtter gode jenteprosjekter som har vært arrangert i 2022,» sier Marianne Aasland, prosjektleder i Like Muligheter. Hun er imponert over hvor mange bra søknader som har kommet inn, og hvor mye aktivitet som har vært gjennomført i 2022.

Klubbene som får tildelt midler i 2022 er Lambertseter Bryteklubb. Fredriksten Bryteklubb, IL National og SP09

Morten Sandnæs forteller at klubbene som er valgt ut har levert solid dokumentasjon og tydelige målsetninger som er et krav for å bli en Like Muligheter klubb. « Midlene som blir delt ut av Like Muligheter og Thon Hotels går til aktiviteter som går direkte til å bedre rammebetingelsene for jenter i bryting. Det kan være gratis jentetreninger, stevner og sosiale tiltak»

Fristen for å søke om midler til 2023 er fortsatt åpen til 01. februar 2023

Vi oppfordrer alle klubber som har nye aktiviteter som er med til å bidra at jenter får bedre rammebetingelser og økt rekrutering i 2023 til å søke.

Vær konkret – beskriv nå situasjon – og ønsket resultat

Mer informasjon om søknad 2023 her: