Gå til innholdet

Norges bryteforbund ønsker å danne en teknisk komité under NBF.

I den forbindelse ønsker vi henvendelser fra personer som ønsker å bidra inn i en slik ressursgruppe.

foto: Tommy Skauen

Denne tekniske komitéen er tiltenkt å være en ressursgruppe som drar rundt på nasjonale stevner og styrer tekniske momenter som streaming, lys og lyd for NBF og klubber.

Denne komitéen kan også faselitere for kursing i streaming.

NBF har anskaffet mye teknisk utstyr av god kvalitet.

Dette er bla.a en lysrigg som strekker seg rundt en 12-12 matte, div. kameraer og tv´er.

Den tekniske komitéen vil være med å rigge og håndtere bla.a denne lysriggen under stevner.

Det vil selvfølgelig bli gitt grundig opplæring. NBF garanterer en lærerik mulighet for å utvikle eller utfolde sine ferdigheter innen teknisk håndtering.

Ungdom oppfordres til å utvise interesse. Det er ingen krav om brytebakgrunn.

Dette er en del av et større bilde hvor NBF har satt seg som mål å skape mer profesjonelle konkurranser. En ressursgruppe innenfor dette vil løfte kvaliteten ytterligere og er enda et steg i riktig retning.

Om dette kunne vært av interesse så kontakt oss gjerne på

bryting@nif.idrett.no