Gå til innholdet

Norges Bryteforbund har som kjent en pågående prosess hvor det utredes stevnesystemer. 

 

〉Orientering

Denne prosessen gjøres grundig, og vi må ta hensyn til alle involverte parter, (utøvere, dommere, arrangører, stevnesekretærer, klubber og foreldre).
Pr. nå har vi enda ikke kommet til noen konklusjon, men det er høyt prioritert for oss.

I dag foreligger det ingen krav til hvilket stevnesystem en arrangørklubb velger. De reelle valgene klubber har, er det kjente TR (Liga db) systemet eller det svenske smoothcomp systemet.
Inntil nylig har klubbene lagt inn stevnene sine i sportsadmin, slik at de har dukket opp på terminlista. Denne løsningen bortfaller fra 1.1.2024 og vil erstattes av Isonen (idrettens system).
Isonen er et påmeldingssystem som ikke må forveksles med et arrangementsystem.

 

〉Generell oppfordring

Klubber som skal arrangere stevner i 2024 må legge inn stevnene sine i Isonen (dette lagres som en søknad som NBF godkjenner). Deretter dukker dette opp i terminlisten.

 

〉Hva gjør vi nå med terminlista?

Utfordringen vi står i nå, er at terminlista (2024) kun får oversikt over de stevnene som er satt opp Isonen (idrettens system).  Klubber som arrangerer med smoothcomp fanges ikke opp av systemet.

, for å kunne gi brytemiljøet en fullverdig oversikt over kommende turneringer og hvor de kan melde seg på, må løsningen på dette bli at arrangører som arrangerer med smoothcomp setter opp stevnet parallelt i Isonen – med lenke til arrangementet i smoothcomp. (Man kan i Isonen sette påmelding til 0 og i prinsippet kun legge til smoothcomplenken).
Dette er forsåvidt en enkel prosess, men som vi vil måtte forholde oss til inntil en bedre løsning foreligger.

 

For spørsmål knyttet til oppsett av stevner med Isonen, ta kontakt med administrasjonen.