Gå til innholdet
Her ligger sammenlagtledelsen innfor siste NC til helgen.
Eventuelle mangler i poeng for utøvere som gikk opp en klasse for å gå kamp, kan sendes til Sigmund, så vil det bli oppdatert.
Sammenlagtledelse, Norges Cup 2023
Vedlagt finner du også en oversikt over hvem som får tildelt hvilke poengmerker fra Norges Cup 2022.
Poengmerkene vil bli delt ut under NC4 i Kristiansand, av Sigmund.
Oversikt tekniske poeng Norges Cup 2022