Gå til innholdet

Isonen som påmeldingssystem har gitt oss en trøblete start på året. 

NIF med sitt «moderniseringsprosjekt», bestemte å avvikle den kjente arrangement delen av SportsAdmin ved nyttår, som medførte at idrettene som benyttet dette måtte gå over til andre systemer. Det ble satt opp et midlertidig oppsett, slik at man ikke ble kastet ut i det nye året uten å kunne tilby arrangementer.

 


Isonen er idrettens påmeldingssystem og innhenter alle sine data fra NIFs database.

Her er en veiledning på ofte stilte spørsmål:

  1. Man må ha en bruker i min idrett: Se lenke her
    Deretter må klubben tilknytte sine medlemmer.
  2. Lisens må være betalt for året for å kunne melde seg på stevner
  3. Klubber må i klubbadmin tildele sine ansvarspersoner ulike roller. Feks. må personer i klubber som skal melde på deltagere ha rollen som «påmelder» eller om man skal registrere et stevne må man ha rollen som «arrangementansvarlig»
  4. Fortsatt trøbbel? kontakt NIF support

Lærer mens man går

Klubber har spilt inn ulike problemstillinger som har oppstått, og NBF har fått hjelp av NIF til å utrede og tilpasse.
Vi får stadig tilbakemelding om at klubber har problemer med påmeldinger. Spill gjerne disse problemstillingene inn til oss, hvis ikke problemet løste seg ved veiledningen over.
NIF oppfordrer alle med utfordringer med å ta kontakt med NIF support for å se på løsninger.

En av de største svakhetene med Isonen er at utøvere pr. dd. ikke får opp en oversikt over antall deltagere i ulike vektklasser.
– dette er et must for brytingen, og må på plass.
Pr. nå er brytingen den eneste vektklasse idretten på plattformen Isonen, og det ser det ut til at utvikling av en visning av vektklasser er et kostnadsspørsmål som styret i NBF må ta stilling til.