Gå til innholdet

UWW Forsikring

Informasjon om UWW-lisens 2019

Alle som deltar på UWW-stevner må løse lisens. Den kan kun kjøpes via NBFs portal hos UWW.

HUSK Å VÆRE UTE I GOD TID MED LISENS

For alle utøvere som trenger UWW lisens for 2019 må sende inn følgende til forbundskontoret:
 • Kopi av legeerklæring – gjelder ALLE! 
 • Kopi av pengeoverføring til NBF – gjelder ALLE! Kr.  450,- for kadetter og kr. 900,- for junior/senior
  • Kontonummer:
   • Menn –     1503.20.76553
   • Kvinner – 1503.19.80817
 • Fargefoto/passfoto av utøver – gjelder for utøvere som ikke har hatt UWW lisens fra tidligere
 • Kopi av pass – gjelder utøvere som ikke har hatt UWW lisens fra tidligere, eller har fått nytt pass

HUSK: For utøvere som ikke har hatt lisens fra før tar denne prosessen litt lenger tid på grunn av UWW.

Scann gjerne inn dokumentene og send dem til jacob.haug@nif.idrett.no