Gå til innholdet

Koronainformasjon

Norges Bryteforbund støtter opp under helsemyndighetenes arbeid for å hindre spredning av COVID-19-viruset.

Det er mye informasjon og forhold som endrer seg knyttet til Korona situasjonen. Derfor har NBF valgt å samle mest mulig relevant informasjon på denne siden, slik at det blir enklest mulig for klubber å finne ut hva som gjelder for deres virksomhet.

Foreløpig er det kun barneidretten som er åpnet, men den samme vil gjelde for voksenidretten når den åpnes av myndighetene.

NIF e-læring

Det fellesidrettslige e-læringskurset er obligatorisk for ledere og trenere i klubbene, samt vil være obligatorisk for voksenidretten når denne åpnes. NBF anbefaler alle å gjennomføre kurset, og anbefaler klubbene og legge tilsett for at alle over 13 år gjennomfører kurset.

Kurset finner du her

NBFs Koronavettregler:

Her ligger en oppdatert veileder fra NBF som er bygget opp på samme måte som flertallet i norsk idrett: NBFs koronaveileder

Toppidrett

For toppidretten gjelder en egen protokoll for smittevern. Denne finnes her.

Utenlandsreiser

NBF styret har vedtatt følgende retningslinjer for NBFs aktivitet.

  • NBF reiser pr nå ikke utenlands med ungdom.
  • NBF reiser til gule land på treningssamlinger med seniorlandslag og junior som reiser med senior, så lenge disse er en del av toppidrettsunntaket.
  • Stevnedeltagelse: NBF reiser til stevner i gule land med seniorlandslag og junior som reiser med senior, så lenge disse er en del av toppidrettsunntaket.
  • NBF reiser ikke til røde land. Hvis det skal gjennomføres seniormesterskap i et rødt land, vil NBF måtte gjøre en særskilt vurdering av deltagelse.

 

NIF spørsmål og svar
NIF har samlet opp en del spørsmål og svar på spørsmål som går igjen i flere idretter. Disse finnes her.

Nyttige linker:

NIFs smittevernveileder
NIFs teamside Korona

Ta vare på hverandre og hold avstand 💙