Gå til innholdet

Koronainformasjon

Oppdatert 27.09.2021

Velkommen tilbake!
Her er alle lettelsene for idretten:

 

 • Kravet om å holde en meters avstand, bortfaller.
 • Det er ingen restriksjoner knyttet til sosial kontakt eller arrangementer.
 • Reiserådet som fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendig til alle land utenom EU/EØS, Storbritannia og Sveits, samt enkelte land og områder utenfor Europa forlenges ikke etter utløpsdatoen 1. oktober

Dette er reglene fra regjeringen:
https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/id2692388/


NB! NBF ber idrettslag om å kontrollere reglene ute i kommunene, da de kan være strengere enn de nasjonale. 


 

Norges Bryteforbund har hele tiden støttet opp under helsemyndighetenes arbeid for å hindre spredning av COVID-19-viruset.
Mye informasjon og forhold har endret seg knyttet til Korona situasjonen.
Derfor har NBF valgt å samle mest mulig relevant informasjon på denne siden, slik at det blir enklest mulig for klubber å finne ut hva som gjelder for deres virksomhet.

Regjeringen har besluttet å gå over i normal hverdag med økt beredskap fra 25.09.21 kl. 16.00. Flere råd og regler som vi har fulgt til nå faller bort eller endres. De fleste voksne er vaksinert, men pandemien er ikke over.

De generelle smittevernråd som fortsatt gjelder er:

 

 • Hold deg hjemme hvis du er syk
 • Test deg for covid-19 hvis du har symptomer på luftveisinfeksjon. Dette gjelder både vaksinerte og ikke-vaksinerte. For barn gjelder egne anbefalinger.
 • Ha god hånd- og hostehygiene
 • Hvis du tilhører en risikogruppe, følg råd til personer i risikogrupper (fhi.no)


 

NIF e-læring

Det fellesidrettslige e-læringskurset er obligatorisk for ledere og trenere i klubbene, og vil være obligatorisk for voksenidretten selv etter gjenåpningen.
NBF anbefaler alle å gjennomføre kurset, og anbefaler klubbene og legge tilsett for at alle over 13 år gjennomfører kurset.

Kurset finner du her

NBFs Koronavettregler:

 • Antallsbegrensninger og avstandskrav på idretts- og kulturarrangementer fjernes. Aktiviteter kan gjennomføres som vanlig.
 • Veileder i smittevern for idrett er ikke lenger gjeldende etter 25. september kl 16. Arkivert veileder kan være til nytte dersom noen kommuner trenger forsterkede tiltak.

Her ligger en oppdatert veileder fra NBF som er bygget opp på samme måte som flertallet i norsk idrett: NBFs koronaveileder

Toppidrett

For toppidretten gjelder en egen protokoll for smittevern. Denne finnes her.

Utenlandsreiser

NBF styret har vedtatt følgende retningslinjer for NBFs aktivitet.

 • NBF reiser pr nå ikke utenlands med ungdom (oppdateres kontinuerlig fra august).
 • NBF reiser til grønn og orange land på treningssamlinger med seniorlandslag og junior som reiser med senior, så lenge disse er en del av toppidrettsunntaket.
 • Stevnedeltagelse: NBF reiser til stevner i grønne land med seniorlandslag og junior som reiser med senior, så lenge disse er en del av toppidrettsunntaket.
 • Reiser til røde og orange land innen EU/EØS kan gjennomføres i henhold til protokoll for internasjonale reiser for seniorlandslag. (endret 6. juli 2021)

Protokoll internasjonale reiser NBF (oppdatert 20. november 2020)

NIF spørsmål og svar
NIF har samlet opp en del spørsmål og svar på spørsmål som går igjen i flere idretter. Disse finnes her.

Nyttige linker:

NIFs smittevernveileder
NIFs teamside Korona