Gå til innholdet

Koronainformasjon

Norges Bryteforbund støtter opp under helsemyndighetenes arbeid for å hindre spredning av COVID-19-viruset.

Det er mye informasjon og forhold som endrer seg knyttet til Korona situasjonen. Derfor har NBF valgt å samle mest mulig relevant informasjon på denne siden, slik at det blir enklest mulig for klubber å finne ut hva som gjelder for deres virksomhet.

Oppdatert 6. juli:

Regjeringen har kommet med lettelser i de nasjonale korona tiltakene. Etter en periode med mindre smittetrykk har nå regjeringen start gjenåpningen av idretten.

NBF ber det enkelte idrettslag om å sette seg inn i de lokale smittevernsreglene, hva gjelder tilpasninger utover de generelle nasjonale bestemmelsene for idretten.

Toppidretten følger strenge smittevernprotokoller, som også tilpasses den faktiske smittesituasjonen til enhver tid. Smittevernprotokollene hindrer ikke at smitte kan forekomme, men de har vært og er svært vellykket med tanke på å oppdage smitte raskt, og for å unngå at den spres både internt i idretten og i samfunnet for øvrig.

Norges idrettsforbund tar myndighetenes anbefalinger til etteretning og ber alle sine organisasjonsledd om å følge anbefalingene.

NBF oppfordrer alle klubber til å følge de nasjonale anbefalingene, samt eventuelle strengere lokale tilpasninger dersom smittetrykket er høyt lokalt.

Se også ekstern lenke fra Helsedirektoratet vedrørende smittevern for idrett (Covid-19 klikk her)

 

NIF e-læring

Det fellesidrettslige e-læringskurset er obligatorisk for ledere og trenere i klubbene, samt vil være obligatorisk for voksenidretten når denne åpnes. NBF anbefaler alle å gjennomføre kurset, og anbefaler klubbene og legge tilsett for at alle over 13 år gjennomfører kurset.

Kurset finner du her

NBFs Koronavettregler:

Her ligger en oppdatert veileder fra NBF som er bygget opp på samme måte som flertallet i norsk idrett: NBFs koronaveileder

Toppidrett

For toppidretten gjelder en egen protokoll for smittevern. Denne finnes her.

Utenlandsreiser

NBF styret har vedtatt følgende retningslinjer for NBFs aktivitet.

  • NBF reiser pr nå ikke utenlands med ungdom (oppdateres kontinuerlig fra august).
  • NBF reiser til grønn og orange land på treningssamlinger med seniorlandslag og junior som reiser med senior, så lenge disse er en del av toppidrettsunntaket.
  • Stevnedeltagelse: NBF reiser til stevner i grønne land med seniorlandslag og junior som reiser med senior, så lenge disse er en del av toppidrettsunntaket.
  • Reiser til røde og orange land innen EU/EØS kan gjennomføres i henhold til protokoll for internasjonale reiser for seniorlandslag. (endret 6. juli 2021)

Protokoll internasjonale reiser NBF (oppdatert 20. november 2020)

NIF spørsmål og svar
NIF har samlet opp en del spørsmål og svar på spørsmål som går igjen i flere idretter. Disse finnes her.

Nyttige linker:

NIFs smittevernveileder
NIFs teamside Korona

Ta vare på hverandre og hold avstand 💙