Gå til innholdet

Koronainformasjon

Norges Bryteforbund støtter opp under helsemyndighetenes arbeid for å hindre spredning av COVID-19-viruset.

Det er mye informasjon og forhold som endrer seg knyttet til Korona situasjonen. Derfor har NBF valgt å samle mest mulig relevant informasjon på denne siden, slik at det blir enklest mulig for klubber å finne ut hva som gjelder for deres virksomhet.

Oppdatert 23. januar:

Regjeringen har kommet med nye lettelser i de nasjonale korona tiltakene, som trer i kraft 20. Januar. Etter en periode med mindre smittetrykk åpner nå regjeringen for:

Fra 20. januar kan barn og ungdom trene som normalt ute og inne, også i kontakt-idretter. Kamper, cuper og stevner kan fortsatt ikke gjennomføres.

NB! Pga. usikkerheten rundt det muterte viruset i Nordre Follo, så har en rekke kommuner i randsonen valgt å innføre nye tiltak. Dette retter seg dessverre også inn mot barn og ungdom sine aktiviteter. NBF oppfordrer alle våre klubber som er berørt av dette om å holde seg løpende orientert, for hvilke regler som gjelder i egen kommune/idrettskrets.

 

NB! For Oslo Idrettskrets se følgende link – https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/oslo/nyhet/2021/alt-av-idrett-i-oslo-er-stengt/

 

NB! For Nordre Follo og tilhørende kommuner se følgende link – https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/kraftige-tiltak-i-10-kommuner-etter-utbrudd-av-den-engelske-virusmutasjonen/id2829738/

 

NB! All toppidrett i Oslo-regionen er stengt ned til og med 31. januar. Dette gjelder også Toppidrettssenteret. Øvrig toppidrett rundt om i Norge, følger gjeldende smittevernprotokoller (se avsnitt under). https://www.olympiatoppen.no/om_olympiatoppen/aktuelt/page10193.html?fbclid=IwAR1DGR19hoJdKdu04c6d_PCeeyECHMg8_-MyELkpZQvqTumjdT9O9ZWbKKg

For voksne over 20 år videreføres anbefalingen om ikke å drive organisert aktivitet innendørs. Utendørs kan voksne trene dersom det er mulig å holde god avstand på inntil en meter til andre utøvere.

Toppidretten er unntatt dette. – Toppidretten følger strenge smittevernprotokoller, som også tilpasses den faktiske smittesituasjonen til enhver tid. Smittevernprotokollene hindrer ikke at smitte kan forekomme, men de har vært og er svært vellykket med tanke på å oppdage smitte raskt, og for å unngå at den spres både internt i idretten og i samfunnet for øvrig.

Norges idrettsforbund tar myndighetenes anbefalinger til etteretning og ber alle sine organisasjonsledd om å følge anbefalingene.

NBF oppfordrer alle klubber til å følge de nasjonale anbefalingene, samt eventuelle strengere lokale tilpasninger dersom smittetrykket er høyt lokalt.

Se også ekstern lenke fra Helsedirektoratet vedrørende smittevern for idrett (Covid-19 klikk her)

 

NIF e-læring

Det fellesidrettslige e-læringskurset er obligatorisk for ledere og trenere i klubbene, samt vil være obligatorisk for voksenidretten når denne åpnes. NBF anbefaler alle å gjennomføre kurset, og anbefaler klubbene og legge tilsett for at alle over 13 år gjennomfører kurset.

Kurset finner du her

NBFs Koronavettregler:

Her ligger en oppdatert veileder fra NBF som er bygget opp på samme måte som flertallet i norsk idrett: NBFs koronaveileder

Toppidrett

For toppidretten gjelder en egen protokoll for smittevern. Denne finnes her.

Utenlandsreiser

NBF styret har vedtatt følgende retningslinjer for NBFs aktivitet.

  • NBF reiser pr nå ikke utenlands med ungdom.
  • NBF reiser til gule land på treningssamlinger med seniorlandslag og junior som reiser med senior, så lenge disse er en del av toppidrettsunntaket.
  • Stevnedeltagelse: NBF reiser til stevner i gule land med seniorlandslag og junior som reiser med senior, så lenge disse er en del av toppidrettsunntaket.
  • Reiser til røde land innen EU/EØS kan gjennomføres i henhold til protokoll for internasjonale reiser for seniorlandslag. (endret 14. oktober 2020)

Protokoll internasjonale reiser NBF (oppdatert 20. november 2020)

NIF spørsmål og svar
NIF har samlet opp en del spørsmål og svar på spørsmål som går igjen i flere idretter. Disse finnes her.

Nyttige linker:

NIFs smittevernveileder
NIFs teamside Korona

Ta vare på hverandre og hold avstand 💙