Gå til innholdet

Oppdatert 15.12.2021

 

Oppdaterte smittevernveiledere fra helsedirektoratet:
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/idrett-kultur-og-frivillighet 

De nye tiltakene berører idretten i stor grad. Norges bryteforbund følger de nasjonale anbefalingene.
Les om anbefalingene i smittevernveilederen ovenfor. 

Oppdatert 8.12.2021
Regjeringen har gjenninnført enkelte nye tiltak og anbefalinger i forbindelse med smittesituasjonen og usikkerheten rundt omikron-varianten. Svært få av tiltakene får direkte konsekvenser for idretten.

 

Les mer på Norges Idrettsforbund sine nettsider: Nye nasjonale restriksjoner og anbefalinger.

 

Alle nye tiltak gjelder fra og med 3. desember og foreløpig 14 dager fremover.

 

– Norges idrettsforbund er glad for at Idretts-Norge i stor grad kan fortsette som før, men henstiller alle organisasjonsledd om å sette seg inn i nye regler og anbefalinger knyttet til innreise, og enkelte antallsbegrensninger på arrangementer uten tilviste sitteplasser i regioner med mye smitte, sier Nils Einar Aas, generalsekretær i Norges idrettsforbund.

 

Kompensasjonsordningene for idrett, kultur og frivillighet forlenges.

 

Regjeringen har, i lys av usikkerheten rundt den nye omikron-varianten, stadfestet at kompensasjonsordningene for idrett, kultur og frivillighet som i første omgang ble videreført ut året, utvides til sommeren 2022.

 

Lotteritilsynet vil snart legge ut en søknadsportal for kompensasjonsordningene gjeldende for perioden 31. oktober-31. desember. Idrettslagene vil varsles når søknadsportalen er operativ.

 

Nedenfor følger de viktigste nasjonale råd og regler fra gårsdagens regjeringspressekonferanse:

 

Sosial kontakt:

 

 • Hold avstand til andre, gjerne en meter der det er mulig
 • Unngå håndhilsning og klemming
 • Voksne bes vurdere om de kan redusere nærkontakter noe

 

Anbefaling om at ansatte jobber hjemmefra hele eller deler av uken, for eksempel at det slik for bedriften samlet sett utgjør 50 prosent.

 

Anbefaling om å bruke munnbind der det er mye folk og vanskelig å holde avstand.

 

Innreise:

 

 • Alle reisende må i utgangspunktet registrere seg før ankomst
 • Alle reisende må i utgangspunktet teste seg ved ankomst
 • Uvaksinerte og personer uten verifiserbart koronasertifikat må også teste seg før avreise til Norge, og må i karantene dersom de kommer fra et område med karanteneplikt
  • Egne regler for reisende fra Sør-Afrika og omkringliggende land i forbindelse med omikron-varianten

 

Smittekarantene

 

Fra og med 1. desember vedtok regjeringen følgende tiltak:

 

 • Smittekarantene hvis man bor sammen med en som er smittet til man har fått svar på negativ test
  • Gjelder voksne, uavhengig av vaksinasjonsstatus
  • Vaksinerte kan gå ut av karantene ved negativ PCR test, men krav om ny PCR test etter 7 dager
  • Uvaksinerte kan gå ut av karantene ved negativ test, men plikt om daglige hurtigtester eller PCR-test annenhver dag
 • Egne regler ved mistanke om omikron

 

Regionale regler og anbefalinger

 

Bryteforbundet ber alle klubber, ledere og utøvere sette seg godt inn i regionale og lokale regler og anbefalinger som kan fravike fra de nasjonale.

 

NIF spørsmål og svar

NIF spørsmål og svar
NIF har samlet opp en del spørsmål og svar på spørsmål som går igjen i flere idretter. Disse finnes her.

 

Nyttige linker:

 

NIFs smittevernveileder
NIFs teamside Korona

NBFs Koronavettregler

NBFs Koronavettregler:

 

 • Antallsbegrensninger og avstandskrav på idretts- og kulturarrangementer fjernes. Aktiviteter kan gjennomføres som vanlig.
 • Veileder i smittevern for idrett er ikke lenger gjeldende etter 25. september kl 16. Arkivert veileder kan være til nytte dersom noen kommuner trenger forsterkede tiltak.

 

Her ligger en oppdatert veileder fra NBF som er bygget opp på samme måte som flertallet i norsk idrett: NBFs koronaveileder

 

NIF e-læring

NIF e-læring

 

Det fellesidrettslige e-læringskurset er obligatorisk for ledere og trenere i klubbene, og vil være obligatorisk for voksenidretten selv etter gjenåpningen.
NBF anbefaler alle å gjennomføre kurset, og anbefaler klubbene og legge tilsett for at alle over 13 år gjennomfører kurset.

 

Kurset finner du her

Velkommen tilbake!

Oppdatert 27.09.2021

Velkommen tilbake!
Her er alle lettelsene for idretten:

 

 • Kravet om å holde en meters avstand, bortfaller.
 • Det er ingen restriksjoner knyttet til sosial kontakt eller arrangementer.
 • Reiserådet som fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendig til alle land utenom EU/EØS, Storbritannia og Sveits, samt enkelte land og områder utenfor Europa forlenges ikke etter utløpsdatoen 1. oktober

Dette er reglene fra regjeringen:
https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/id2692388/


NB! NBF ber idrettslag om å kontrollere reglene ute i kommunene, da de kan være strengere enn de nasjonale. 


 

Norges Bryteforbund har hele tiden støttet opp under helsemyndighetenes arbeid for å hindre spredning av COVID-19-viruset.
Mye informasjon og forhold har endret seg knyttet til Korona situasjonen.
Derfor har NBF valgt å samle mest mulig relevant informasjon på denne siden, slik at det blir enklest mulig for klubber å finne ut hva som gjelder for deres virksomhet.

Regjeringen har besluttet å gå over i normal hverdag med økt beredskap fra 25.09.21 kl. 16.00. Flere råd og regler som vi har fulgt til nå faller bort eller endres. De fleste voksne er vaksinert, men pandemien er ikke over.

De generelle smittevernråd som fortsatt gjelder er:

 

 • Hold deg hjemme hvis du er syk
 • Test deg for covid-19 hvis du har symptomer på luftveisinfeksjon. Dette gjelder både vaksinerte og ikke-vaksinerte. For barn gjelder egne anbefalinger.
 • Ha god hånd- og hostehygiene
 • Hvis du tilhører en risikogruppe, følg råd til personer i risikogrupper (fhi.no)

 

Toppidrett

Toppidrett

 

For toppidretten gjelder en egen protokoll for smittevern. Denne finnes her.

Utenlandsreiser

Utenlandsreiser

 

NBF styret har vedtatt følgende retningslinjer for NBFs aktivitet.

 

 • NBF reiser pr nå ikke utenlands med ungdom (oppdateres kontinuerlig fra august).
 • NBF reiser til grønn og orange land på treningssamlinger med seniorlandslag og junior som reiser med senior, så lenge disse er en del av toppidrettsunntaket.
 • Stevnedeltagelse: NBF reiser til stevner i grønne land med seniorlandslag og junior som reiser med senior, så lenge disse er en del av toppidrettsunntaket.
 • Reiser til røde og orange land innen EU/EØS kan gjennomføres i henhold til protokoll for internasjonale reiser for seniorlandslag. (endret 6. juli 2021)

 

Protokoll internasjonale reiser NBF (oppdatert 20. november 2020)