Gå til innholdet

Helgen 13.-15. desember er det samling for greskromersk junior sammen med seniorlaget i Lambertseter bryteklubbslokaler.

På samlingen er også flere klubbtrenere invitert til å delta på samlingen. På fredag kveld blir det også avholdt et informasjonsmøte for klubbtrenere og foreldre og utøvere som er aktuelle for sentralisering neste år (2001-modell).

Mer informasjon finner dere i innkallingen: Klikk her