Gå til innholdet

NBF arrangerer trener 2 del 1 den 6-8 Mars.

Trener 2 retter seg mer mot ungdomstreneren, og bygger videre fra trener 1.
Her går man nøyere gjennom bla.a treningsplanleggingen.
Kravene for å melde seg opp på trener 2 er fullført trener 1.
NBF kan gi dispensasjon for deltagelse ved forespørsel.

Les mer på: https://bryting.no/for-klubber-og-utovere/for-trenere/trenerutdanning/

Kurset vil foregå i Oslo.
Sted kommer senere.

PÅMELDINGSFRIST:
Senest 1 uke før kursstart.