Gå til innholdet

Vi får flere for tiden flere henvendelser fra klubber med spørsmål til hvordan en skal forholde seg til korona-viruset opp mot deltagelse i stevner og arrangementer.

Det er ikke grunn til å endre planer for gjennomføring av arrangement. Dette begrunnes først og fremst ut fra anbefalinger som er gitt fra norske helsemyndigheter så langt.

Det er trygt å samles på arrangementer og det er trygt å konkurrere så lenge man er frisk og ikke har vært i nærkontakt med en smittet person. Bryteforbundet anbefaler allikevel å være nøye med at man ikke konkurrerer eller deltar som frivillig i arrangementet hvis man er syk. Vi anbefaler også at arrangøren legger til rette for gode almene smitteverntiltak.

Skulle risikobilde med hensyn på spredningen og alvorlighetsgraden av COVID-19 sykdom endre seg vesentlig i den norske befolkningen vil vi følge de rådene som myndighetene gir. Disse finnes til enhver tid oppdater på Folkehelseinstituttets (FHI) nettsider.

Norges Idrettsforbund har skrevet følgende:

Norges idrettsforbund oppfordrer din klubb eller idrettslag om å ta kontakt med kommunelegen lokalt for å få råd og svar på aktuelle spørsmål knyttet til gjennomføring av større arrangementer. NIF oppfordrer alle klubber og lag om å holde seg løpende oppdatert på Folkehelseinstituttets nettsider, hvor relevant informasjon legges ut og oppdateres regelmessig.

For øvrig har NIF oppdatert våre nettsider hvor vi fortløpende oppdaterer relevant informasjon om korona-viruset basert på råd og anbefalinger fra offentlige myndigheter. Her følger også nyttige lenker til aktuelle temasider fra Folkehelseinstituttet, og Utenriksdepartementet.