Gå til innholdet
NBF ser seg også nødt til å ta vår del av ansvaret og hindre spredning av smitte som følge av den alvorlige situasjonen vi står ovenfor.
Trenerkurset som skulle gått 17-19 April avlyses dessverre som følge av coronaviruset.
Vi er klar over at dette får økonomiske konsekvenser for klubber, og det er svært beklaglig.
Vi håper avbestillingsforsikring dekker evnt. reiseutgifter.
Pr dags dato så vet vi ikke det totale økonomiske utfallet som følge av denne smittesituasjonen.