Gå til innholdet

Kjære brytevenner,

Verden står overfor store utfordringer med tanke på Corona viruset. Alle blir rammet hardt både helsemessig, økonomisk og vår trygghet.

Vi idretten har også blitt rammet hardt. All idrett er stoppet frem til 13. April, anlegg over hele landet er stengt. Dette er trist for oss som er glad i idrett samtidig som vi alle har stor forståelse for at alle må bidra i dugnaden for å hindre spredning. Men dette påvirker hver og en av oss og klubber. NIF jobber med å kartlegge de økonomiske konsekvensene, og alle klubber er bedt om å komme med innspill til dette. Det er godt å se at NIF igang med dette og har dialog med kulturdepartementet med tanke på økonomiske tiltakspakker til idretten.

Siden stansen i all idrett er forlenget til 13. April har NBF også besluttet at planlagt aktivitet for ungdom og junior regi av NBF avlyses frem til midten av mai. Det betyr at det det ikke blir samling slutten av april, samt at nordisk for ungdom og junior utgår. NBF er klare til å begynne aktivitet så fort man får lov, men ser det som viktig at klubbene får kommet i gang først. Vi håper at det fremover kommer positive nyheter i forhold til aktiviteter som skal skje i sommer, men vi må ta en måned av gangen.

Tidligere i uken ble det også klart at OL i Tokyo utsettes til 2021. Datoer for OL er ikke klart enda, og det er fortsatt usikkerhet rundt når selve OL skal gå, samt når og hvordan den resterende kvalifiseringen vil gjennomføres. Her er vårt sportslige apparat tett på og følger opp mot OLT og UWW. Det er mange ting som ikke er klart enda, men vi får ta tiden til hjelp.

VM 2021 i Oslo blir også påvirket av de endringene som skjer. Det foreløpige siste fra UWW er at de ønsker å gjennomføre både OL og VM i 2021. Det kan være positive og negative konsekvenser for bryte VM ved å arrangere dette samme år som et OL. Dette er ting vi utreder og som vi sammen med UWW må løse.

Det er viktig at brytefamilien tar vare på hverandre i den tiden vi er inne i og støtter hverandre, selv om vi må holde avstand. Min henstilling til alle våre aktive er å holde seg i form og få gjort den trening man kan og har lov til, samtidig som vi alle i brytefamilien bidrar til den dugnaden som hele landet nå tar del i.

Hold avstand, hold dere friske og så sees vi forhåpentligvis snart på brytestevne igjen.

Hilsen Ørjan Wenberg, President NBF