Gå til innholdet

I denne tiden hvor vi ikke får brukt tiden på den idretten vi er så glad i. Bruk tiden til noe annet fornuftig. Sett av en time i løpet av en av de nærmeste dagene og gjennomfør Ren Utøver programmet til Antidoping Norge. Logg inn på renutøver.no og gjennomfør E-læringsprogrammet.

Klubbene har også mulighet til å bli sertifisert som Rent Idrettslag. Gå inn på rentidrettslag.no og lag handlingsplan for din klubb. Dette er noe styret i klubben lett kan gjøre på et digitalt møte. Samle noen av de viktigste personene i din klubb og sett antidopingarbeidet på dagsorden.