Gå til innholdet

Perioden vi er inne i fører med seg noen utfordringer. Har man tid til overs, så anbefaler vi å ta en titt på de relevante
e-læringene, som bla.a er en del av pensum i trenerkurs 1.

E-læringene tar ikke lang tid å gjennomføre, og man får oppfrisket/ tilegnet seg ny kunnskap om trenerhverdagen.
Gå gjerne inn på https://ekurs.nif.no/course/index.php?categoryid=2 og gjennomfør de 3 kursene:

1. Trenerrollen trener 1 https://ekurs.nif.no/course/view.php?id=345
2. Barneidrettens verdigrunnlag https://ekurs.nif.no/course/view.php?id=15
3. Paraidrett https://ekurs.nif.no/course/view.php?id=503

Lykke til