Gå til innholdet

Hei alle sammen. Det er merkelige tider vi lever i og jeg håper alle har det noenlunde ok.

Beskjeden under her fra NIF er vi bedt om å videreformidle alle klubbene. Viktig at så mange som mulig bruker litt tid på å fylle ut skjemaene (husk det er klubbleder som må gjøre dette). Skjemaet er dynamisk. Dette betyr at man i prinsippet kan gå inn når som helst å oppdatere tall. Nå er NIF mest opptatt av å få inn tall fra mars og april, slik at de er best mulig rustet med fakta, når de snakker med myndighetene. Alle klubbene skal ha mottatt skjemaet fra idrettskretsene sine og jeg håper som sagt dere kan fylle ut så raskt som mulig (egentlig en frist allerede 24 april.

Til alle særforbund og klubber,

NIF jobber for å få frem et faktagrunnlag om de samlede konsekvensene som koronasituasjonen har påført norsk idrett. For å få til et best mulig faktagrunnlag er vi avhengig av et tett samarbeid med dere. Vi mangler fortsatt registrering fra mange særforbund.

Faktagrunnlaget fra særforbundene og klubbene vil bli brukt i NIFs videre dialog med sentrale myndigheter for å oppnå støtteordninger som understøtter det samlende behovet i norsk idrett.

Frist for å rapportere inn de økonomiske konsekvensene for særforbund er førstkommende fredag, 24. april kl 08.00.   

Start rapporteringen her:  http://covid-19.nif.no/

Til alle dere som allerede har rapportert inn tall, tusen takk 😊

Mvh NIF Kommunikasjon