Gå til innholdet

Antidoping har satt opp tre webseminarer. Se under for tidspunkter og team.

Vel møtt!

 

Antidoping 101 – Hva bør trenere vite?

Vi gjentar webinaret som ble avholdt i april, og setter opp to nye datoer. Foredraget passer for ALLE trenere i idretten, og gir en grunnleggende innføring i antidoping fra et trenerperspektiv. Foredraget varer ca. 30 minutter, og tar for seg hvem som bruker doping i norsk idrett i dag, motivasjon for bruk, risikofaktorer, beskyttelsesfaktorer og hvilke verktøy idretten kan ta i bruk.

 

Datoer og påmelding:

Mandag 18.mai 19.00 – Påmelding her: https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=8QFYRUW1UJ32

Tirsdag 26.mai 20.00 – Påmelding her: https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=MRNF9J2JLPC6

 

 

Hva gjør vi ved mistanke?

Hva kan vi gjøre hvis vi mistenker dopingbruk i idretten? Hvem kan man snakke med? Hvor henvender man seg? Og hva hvis man mistenker bruk blant sine egne utøvere?

Dette skal vi forsøke å gi svar på i dette webinaret, som passer for trenere, ledere og støttepersonell i idretten.

 

Datoer og påmelding:

Onsdag 20.mai 20.00 – Påmelding her: https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=CKDF1NA1UP16

Torsdag 28.mai 19.00 – Påmelding her: https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=DN2A352JSN16

 

 

Kosttilskudd – en risiko for doping?

Kan man risikere en positiv dopingprøve hvis man bruker kosttilskudd? Finnes det produkter som er trygge å bruke? Og trenger man kosttilskudd for å lykkes i idretten? Vi har med oss Caroline og Isabel fra Myrens Ernæring, som skal hjelpe oss med å belyse dette temaet. Webinaret passer for trenere, ledere og støttepersonell i idretten, og er også åpent for utøvere. Dette foredraget har en varighet på 45-60min.

 

Datoer og påmelding:

Tirsdag 2.juni 19.00 – Påmelding her: https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=MQ299N4PL111

Onsdag 3.juni 20.00 – Påmelding her: https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=EUDT9PDJL51N