Gå til innholdet

På pressekonferansen i dag 28. mai, ble den nye veilederen for barne og ungdomsidretten presentert. Og det åpnes for mer aktivitet, og et unntak for 1-metersregelen for utøvere i klubb til og med fylte 19 år.

Her kommer litt informasjon om de nye retningslinjene. Vi oppdaterer våre koronavettregler fortløpende. Her er veilederen: https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevern-for-idrett-covid-19

Trafikklysmodellen

De tre hovedprinsippene for å bremse smittespredning er:

  1. Syke personer skal holde seg hjemme
  2. God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold
  3. Holde minst en meters avstand og redusere kontakt mellom personer

Myndighetene har innført flere nivåer i veilederen for å tydeliggjøre hva som er lov. Modellen har et rødt, gult og grønt nivå, og vi er i dag på gult nivå.

Barneidretten til og med 19 år:

  • Det er fortsatt en begrensning på gruppe størrelse på maks 20 personer.
  • Hvis lokalet er stort nok kan det være flere slike grupper tilstede når det er klart adskilt fra hverandre.
  • Unntak fra en-metersregelen: «Idretter med tett en til en kontakt mellom utøverne, slik som kampsport, bryting pardans mv., kan gjennomta treninger så lenge antall treningspartnere begrenses til et fåtall faste partnere.»
  • Den generelle anbefalingen om minst 1 meters avstand vil fortsatt gjelde i pauser og før/etter aktivitet uavhengig av tiltaksnivå.
  • En viktig forutsetning for å åpne for tettere kontakt mellom personer under trening innen organisert idrett på gult tiltaksnivå er at man sørger for god oversikt over grupper slik at kontaktsporing er mulig dersom det blir aktuelt.
  • Derfor anbefales det å begrense gruppestørrelse og hovedsakelig trene med eget lag/faste treningspartnere.
  • Man kan ha de samme gruppene i en eller to uker av gangen før man bytter personene i gruppene slik at man får litt utskifting og forandring for deltakerne. Endring av grupper kan gjennomføres etter et opphold i aktiviteten på minst to dager (for eksempel etter en helg).

Gjelder trening i klubb

Vi er fortsatt begrenset til maks 50 personer på arrangementer, og unntaket fra 1-meter regelen gjelder ikke på arrangement. Derfor vil det fortsatt ikke kunne avholdes brytestevner. Dette gjør at vi kan komme igang med trening i klubb, og få i gang hjerneaktiviteten vår. Dette er en kjempe gledelig nyhet for vår idrett og våre klubber, sier Ørjan Wenberg, president NBF. Dette gir oss muligheter til å komme igang før sommerferien, og gir klubbene våre mulighet til å forberede en mer normal hverdag når skolen starter igjen, fortsetter han.

Det gjelder fortsatt begrensinger i forhold å samle folk fra forskjellige geografiske områder så vi kan dessverre ikke arrangere samlinger på tvers av klubber enda.

Toppidretten må vente

Det kom dessverre ingen endringer for toppidretten og for de voksne utøverne. Det er gledelig det som har kommet, men vi er også utålmodige med tanke på våre beste. Vi jobber med muligheter for å komme igang, samt med å jobbe opp mot idrettspolitikkene og NIF for å få til mer for toppidretten vår, sier Jacob Haug, Sportssjef.