Gå til innholdet

Under årets Kick-off som avholdes 11.-13. september vil det på lørdag kveld avholdes en brytegalla. Under middagen ønsker NBF å hedre flere deler av organisasjonen gjennom priser på brytegallaen. Vi ønsker at våre klubber og miljøer bidrar ved å nominere kandidater til prisene.

Under årets Kick-off er det ikke bare fokus på det faglige. I tillegg til et godt faglig innhold på dagtid for både klubber, ledere, trenere og dommere, vil det på lørdag kveld bli arrangert en brytegalla. ”Vi ønsker å samle hele organisasjonen under årets Kick-off, og med en bedre middag som vi gjør litt mer ut av håper vi at også dette vil bli et trekkplaster på vår kompetansehelg”, sier Generalsekretær Morten Sandnæs.

 

Faglig program

 

Selv om Korona har gitt noen utfordringer både i forhold til hotell og innhold er NBF i gang med å sy sammen et godt faglig program. Fredagen kveld avholdes ledermøtet hvor det gis en status fra NBFs styre og administrasjon samt informasjon fra NBF. Håndbak vil også ha eget program fra fredag kveld. På lørdagen og søndag vil det bli delt program slik at det skal være noe for en hver smak. Som tidligere vil det være en del rettet mot klubbdrift og administrasjon og en del som retter seg mer mot trenere og det sportslige. I tillegg vil det være en egen del for dommerne som i år vil ha sin Kick-off sammen med resten av organisasjonen. Håndbak vil også i år ha en egen del gjennom hele helgen. Og det legges opp til en separat del for stevnesekretærer.Programmet for årets Kick-off vil snart publiseres, og det vil snart åpnes for påmelding.

 

Nominering til priser

 

For å kunne få frem alt det gode arbeidet som gjøres rundt i klubbene og miljøene våre er vi avhengig av at klubbene ser i egne rekker for å finne de gode historiene og de gode forbildene, og nominerer kandidater til prisene.

Klubbene bes om å se på kriteriene og sende inn forslag på kandidater, arrangementer og klubber som de mener fortjener å vinne en pris. Klubben lager en kort begrunnelse for hvorfor deres kandidat fortjener heder.

 

Prisene som skal deles ut

 

NBF har valgt å sette opp 4 priser som årlig skal deles ut under brytegalla. For årets ildsjel og årets trener vil det i forkant av Kick-off presenteres tre nominerte som vil bli invitert til å delta på gallaen.

Årets Ildsjel

Hver klubb kan nominere en kandidat fra sin klubb, og komme med en kort begrunnelse for hvorfor vedkommende skal få prisen. Det velges ut 3 nominerte som juryen endelig bestemmer vinner av.

Jury: Ørjan Wenberg, Kjell Karlsen, Kristina Ness, Terje Johnsen og Morten Sandnæs

Årets arrangement

Klubber og jury kan komme med kandidater for å bli årets arrangement. Man kan nominere eget arrangement. 

 Prisen går til det best arrangerte stevne siste 12 mnd. Det legges vekt på et godt teknisk gjennomført stevne.  

  • Godt samarbeid/behandling av involverte parter (dommere, NBF, etc)
  • Bidro til økt interesse rundt sporten (media, avis, streamingetc) 
  • Wow faktor og andre forhold som gjør at arrangementet skiller seg ut

Jury: Hans-Marius Meland, Rita Boine, David Eilertsen, Rune Pedersen og Rolf Røtnes

Årets klubb

Klubber og jury kan komme med kandidater for å bli årets klubb. Man kan nominere egen klubb.  

Prisen går til den klubben som har utmerket seg siste år. Her legges det vekt på klubb som har utviklet seg, som jobber godt med rekruttering og som viser stor bredde i deltagelse på stevner.  

  • Gjort kompetansehevende tiltak for videreutvikling siste år
  • Økning i lisensierte brytere
  • Som har et godt treningsmiljø, og evner å ha et tilbud som favner bredt.

Jury: Ørjan Wenberg, Rolf Røtnes, Britt-Eli Pedersen, Jon Isaksen og Morten Sandnæs

Årets trener

Klubbene kan nominere en kandidat fra sin klubb. Årets trener skal være en trener som er en god rollemodell i sin klubb, og som gjennom sin trenergjerning skaper et godt miljø i klubben og som bidrar til utvikling av sine brytere og klarer å se alle. Jury velger ut 3 kandidater som presenteres som nominerte

 Eksempelvis: 

  • Har gjort kompetansehevende tiltak for videreutvikling siste året. 
  • Har lagt til rette for individuell utvikling for medlemmer i klubben. 

Jury: Ørjan Wenberg, Kjell Karlsen, Kristina Ness, Frode Gundersen og Ole Willy Molnes

Nominasjon innen 5. juli 2020

 

NBF ønsker at klubbene kommer med sine nominasjoner innen 5. juli. Juryene vil deretter sette i gang sitt arbeid.

Nominasjoner sendes til NBF på: bryting@nif.idrett.no