Gå til innholdet

Korona viruset fortsetter å stikke kjepper i hjula for oss. Mange idretter, inkludert våre brytegrener, kan ikke trene normalt eller konkurrere som følge av koronaviruset.

NIF har derfor tatt avgjørelsen om at en NM-veka i September ikke vil gjennomføres.

NIF og NRK kartla og jobbet med å få til en september-helg tilsvarende juni-helgen.
Våre brytegrener var tidlig ute og meldte interesse rundt dette.
Korona situasjonen vi står ovenfor, førte med seg for mange usikkerhetsmomenter knyttet til planleggingen av september, og NIF ser seg nødt til å ta en avgjørelse nå.

Det var heller ingen mulig løsning, eller ønskelig fra NRKs side å direktesende kun et par idretter som var klarert.

NM-veka blir i år gjennomført i Juni med noen få utvalgte idretter, med begrenset kontakt.
NIF skriver at de etter juni-helgen, retter fokus på 2021, hvor vi skal ha både NM-veka vinter i Trondheim/Stjørdal i uke 12 og NM-veka sommer i Sarpsborg i uke 25. Begge vertsarrangører er godt i gang med planlegging og tilrettelegging.