Gå til innholdet

Den siste uke har det vært et stort fokus på rasisme, og i hvilken grad idretten som organisasjon har tatt utfordringen nok på alvor. Kulturminister Abid Raja har utfordret NIF på dette og nedsatt en arbeidsgruppe som skal jobbe med forslag til tiltak. Gruppen har fått et klart mandat og skal levere sin innstilling innen 1. september.

Det er flott at Grace Bullen bidrar i dette arbeidet. Med hennes standing i idretten er hun en flott representant for bryting og idretten inn i dette viktige arbeidet. I tillegg til Grace sitter blant annet Ezinne Okparaebo (friidrett), Yngvar Andersen (TV personlighet), Marco Elsafadi (basket), Siri Nilminie Avlesen-Østli (programleder), Daniel Hatland (fotball)og Magne Brekke (Oslo idrettskrets),