Gå til innholdet

Fredag 17. juli kom det en ny korona-krisepakke til frvilligheten. Har klubben di tapt inntekter den kan få dekket? 

Regjeringen har justert den første krisepakken i forbindelse med koronapandemien. Formålet med ordningen er å kompensere frivillige organisasjoner – deriblant idrettslag som er registrert i Frivillighetsregisteret – som har hatt betydelige inntektsbortfall fra arrangementer eller annen spesifisert aktivitet. Dette gjelder aktiviteter som er blitt påvirket av pålegg eller råd gitt av staten.

Krisepakke nummer to gjelder for perioden 12. mars og frem til 31. august i år.

Det kan søkes om:

  • Tapte inntekter som skulle vært arrangert i denne perioden. Eksempler på type inntekter er tapte billettinntekter, parkeringsinntekter, tapte loppemarkedsinntekter eller kiosksalg.
  • Tapte billettinntekter fra for eksempel andre aktiviteter som skulle ha foregått i foreningens anlegg.
  • Tapte utleieinntekter foreningen har.
  • Tapte inntekter som følge av at foreningen har mistet oppdrag i tilknytning til et arrangement eller annen spesifisert aktivitet i perioden.

Det kan ikke søkes om kompensasjon for:

  • Sponsor- og reklameinntekter
  • Pengegaver
  • Medlemsinntekter
  • Ordinære treningsavgifter

Les mer om krisepakken.