Gå til innholdet

Årets kickoff arrangeres 11-13 september på Thon Hotell Storo i Oslo. Mange gode temaer og forelesere.

Fredagen er viet til felles informasjon fra NBF, deriblant mye om VM Oslo 2021 og prosjektene som er igangsatt rundt dette. Vi har vært så heldige at vi har fått Marco ElSafadi som selv kaller seg «relasjonshøvding» til å innlede med et foredrag lørdag. Dette gleder vi oss veldig til. Deretter splittes man opp. Trenere vil jobbe med praktisk trening. Klubbledere vil ha kurs/foredrag om forslag til gode prosjekter og ikke minst hvordan og hvor man kan søke om penger/støtte til drift av klubbene. Vi har fått en ekstern og dyktig foredragsholder til dette. Vi vil også jobbe med medlemssystemer, turneringsadministrasjon og ikke minst forbundets langtidsplan. Lørdag kveld er det felles bankett som vi tror og mener blir veldig bra og som vil gi et boost til mange. Søndag vil inneholde et kult sportslig foredrag fra en ekstern kjent trenerpersonlighet. Antidoping Norge vil ha en seanse og vi vil gå gjennom inntektsmuligheter gjennom streaming av stevner/treninger etc.

Viktig endring i år er altså at vi på samlingen vil ha en bankett på lørdagen med både underholdning og kåringer hvor vi blant annet skal kåre årets ildsjel, årets arrangement, årets klubb og årets trener. Andre overraskelser vil også kunne komme.

På samlingen ønsker vi så mange deltagere som mulig. Derfor er det dommersamling, samling for stevne-sekretærer, eget opplegg for bryting og for Håndbak både innenfor klubbledelse og trening. Alt lagt til samme helg og sted.

Det er besluttet at klubbene kan melde på så mange de ønsker til leder/trenersamling men det gis 50% rabatt for første deltager per klubb, samme for deltager under 26 år og for første kvinnelige deltager, til sammen kan altså klubben melde på inntil tre deltager hvor NBF subsidierer 50% av kostnadene til mat og bo (rabatten kan ikke aggregeres til å gjelde en person). Bankett er ikke subsidiert og reisefordeling gjelder på vanlig måte.

Faktura for deltagelse sendes klubb.

Vi anbefaler alle nøkkelpersoner i klubben til å delta, og gjerne unge ledere. Altså klubbledere, styremedlemmer, ungdomsledere, trenere og andre nøkkelpersoner som er interessert i klubbdrift, rekruttering og trening.

NB! Pga Covid 19 er det idag en begrensning på 150 deltagere. Det er allerede påmeldt 50 deltagere, så det kan bli fullt. Meld dere derfor på så raskt som mulig men senest 10 august. Klubbene har mottatt link til påmeldingsskjema. Kontakt din egen klubb for å få tilgang til dette.