Gå til innholdet

I dag kom beskjeden fra regjeringen at de begynner med en forsiktig åpning av breddeidretten for de over 20 år fra 12. oktober. Regjeringen letter på de nasjonale tiltakene, men lar det bli opp til de enkelte kommunene å vurdere om smittesituasjonen lokalt tilsier at det kan åpnes.

Idrettens fase 1 gjenåpnes fra 12. oktober

Den delen av vår idrett som gjenåpnes nå er fase 1. Dette innebærer at det åpnes for vanlig trening for all håndbak, og for alle utøvere i våre andre grener opp til og med 25 år. De over 25 må dessverre vente litt til. Det er ellers de samme smittevernreglene som gjelder, og unntaket gjelder vanlig trening i klubb. Der det til nå har vært en grense på 19 år i klubben erstattes denne med 25 år.

Kommunene bestemmer

Regjeringen letter på de nasjonale begrensningene under forutsetning av at man lokalt tilpasser seg smittesituajonen. Det blir derfor nå opp til hver kommune, og vi ber alle våre klubber følge godt med på de lokale vurderingene som gjøres. Landet har veldig varierende smittespredning, og mange steder har ventet tålmodig på å åpne selv om det har vært lite smitte.

Konkurranser må vente

Åpningen av breddeidretten gjelder kun for ordinær klubbtrening. Konkurranser i egen krets er fortsatt kun åpnet for de under 20år.