Gå til innholdet

Denne helgen ble siste del av trener 1 gjennomført digitalt, med stort engasjement!

Nå går elevene ut i siste del av utdanningen som innebærer en praksisperiode hvor de skal benytte den tilegnede kunnskapen de har opparbeidet i helgen, i praksis.

Dette lover godt for de fremtidige generasjonene brytere, som kommer til å bli godt ivaretatt av våre nye trenere.

Har du spørsmål om trenerutdanning?
Ta kontakt med Jon Isaksen/
jon.isaksen@nif.idrett.no