Gå til innholdet

I gårsdagens pressekonferanse fra regjeringen ble det gjort ytterligere innstramninger og innført nye tiltak i kampen mot Covid-19. For områder med høyt smittepress har regjeringen bedt kommunene vurdere innstramninger i idretten.

Det er en rekke tiltak som kan bli tatt i bruk i tiden fremover. Tiltakene inkluderer full nedstengning av treningssentre, svømmehaller og idrettshaller, forbud mot kamper, cuper og stevner for barn og unge i nærkontaktidretter samt kontakttrening for voksne i breddeidretten. Det anbefales også å innføre to meters avstand ved innendørs fysisk aktivitet.

Senere i dag vil Oslo holde en pressekonferanse hvor de presenterer hvilke tiltak som skal innføres i Oslo. Kommuner rundt Oslo samarbeider tett, så liknende tiltak kan innføres også der. I Bergen har man allerede varslet at idretten for de over 20 år vil stenges.

Vi går nå inn i en periode hvor det er viktig at idretten også tar sitt ansvar. Hver enkelt klubb må følge med på hvilke lokale tiltak som innføres i sin kommune. Vi må være nøye med smitteverntiltakene, samtidig som vi må bidra med det viktigste samfunnsoppdraget vi har som er å skape trygge og utviklende miljøer for barn og unge.

NBF og NIF oppdaterer sine veiledere så fort myndighetene kommer med sine oppdaterte veiledere.