Gå til innholdet

I går ettermiddag kom byrådet i Oslo med enda en innskjerping på smittereglene i byen. 

Fra og med i dag så innføres de nye reglene for Oslo som innebærer at også ungdomsidretten stenges ned. Det er varslet at disse tiltakene vil vare i to uker. Dette medfører at bryteklubbene i Oslo kun kan gjennomføre treninger for barn under 13 år.

Vi ber alle Oslo-klubber følge reglene og minner alle andre om å sjekke hva som gjelder lokalt hos dere.

Fra Oslo kommune:

Byrådet innførte 10. november en sosial nedstenging av Oslo som en del av den tredje tiltakspakken mot koronaviruset i Oslo. Nå utvider byrådet tiltakspakken med flere tiltak:

  • Forbud mot innendørs organiserte fritidsaktiviteter for ungdom mellom 13 og 19 år. Det innebærer at aktiviteter i for eksempel kor, korps, teater, speider, dans og organisasjoner må opphøre. Forbudet vil ikke gjelde barn i barneskolealder.
  • Forbud mot innendørs breddeidrett for ungdom mellom 13 og 19 år. Det innebærer at treninger i for eksempel fotball, turn, håndball, volleyball og friidrett må opphøre. Forbudet vil ikke gjelde barn i barneskolealder eller utendørsidretter. Forbudet vil heller ikke gjelde de som driver med toppidrett, men er under 20 år.
  • Fra gult til rødt nivå i smitteverntiltak på skoler med ungdomstrinn. Rødt nivå gjelder kun ungdomstrinnet. Det innebærer blant annet at elevene deles inn i mindre kohorter og at kontakt mellom kohortene skal unngås. Begrensinger i oppmøte og ulike oppmøtetider for elevene vurderes fra skole til skole.
  • Fritidsklubbers ordinære virksomhet stenges, samt Oslo kulturskole for elever som er over barneskolealder. Det vil fortsatt være mulig å ha et svært begrenset tilbud under strenge smittevernregler med adgangsbegrensning, avstandsregler, gruppestørrelse og krav om munnbind.