Gå til innholdet

Norges Bryteforbund ønsker alle klubber/lag og kretser hjertelig velkommen til årets bryteting, som vil bli arrangert i Oslo 12. juni kl. 10.00, på Thon Hotell Ullevål

Forslag som ønskes behandlet må være Norges Bryteforbund i hende innen lørdag 15. mai, jfr. Lover for Norges Bryteforbund § 8. Forslag sendes morten.sandnaes@nif.idrett.no

Det vil avholdes ledermøte i forkant av tinget på samme sted fra kl 18.00 på fredag 11 juni. Ledermøtet vil fortsette etter at tinget er ferdig lørdag og vil avsluttes til lunsj søndag 13 juni. Egen innkalling til ledermøte vil komme senere.

For påmelding til tinget ber vi om at vi får tilsendt informasjon om klubb, delegat og delegatens e-post adresse. Minner om at delegasjoner skal sammensettes i henhold til NIFs lov § 2-4 (kjønnsfordeling). Påmeldingen må være i hende forbundets kontor innen 15. mai.

Påmeldingen skjer via https://surveys.enalyzer.com?pid=qad6c5c7

Tingdokumenter vil bli sendt ut på e-post til de påmeldte og samtlige klubber, samt bli lagt ut på NBF sin hjemmeside.

Det benyttes reisefordeling på tinget, jfr. Lover for Norges Bryteforbund § 9. Det vises også til reglene om subsidiering av reiseutgiftene for fordeling.

Forbundet vil minne om at eventuelle utestående fordringer medfører tap av stemmerett på forbundstinget. Forfalte fordringer må betales innen 15. mai 2021.

 

Med sportslig hilsen

Norges Bryteforbund

 

Ørjan Wenberg                                                                                                 Morten Sandnæs

President                                                                                                          Generalsekretær