Gå til innholdet
5 mai kl 18:30 holder NIF et gratis webinar som det er verdt å få med seg.

 «Gjennom gode rammer og kvalitet i barneidretten legger norsk idrett til rette for gode opplevelser, fellesskap, mestring og utvikling for barn og unge i hele landet. Barneidretten i Norge vekker oppmerksomhet også utenfor våre landegrenser. Dette er ingen tilfeldighet».

«Uten god barneidrett, ville vi ikke hatt så mange gode toppidrettsutøvere i Norge».

HVA ER DET SOM GJØR NORSK BARNEIDRETT SÅ BRA
OG HVA ER GOD BARNEIDRETT?

Dette er noen av spørsmålene som vil bli stilt.

Det vil være dyktige foredragsholdere som er engasjert i barneidrett og med ulike perspektiver. Det blir anledning til å stille spørsmål til foredragsholderne.

Påmelding via:
https://minidrett.nif.no/Event#4944306-010