Gå til innholdet

Våre oppdaterte trener 2 kurs venter på deg!
Mens vi venter på engjenåpning av samfunnet oppfordrer vi til å spe på med trenerfaglig innhold. 

Kursene er en del av trenerløypa, og tar for seg ungdomstreneren. De som har vært trenere for ungdom vet at det er en spennende fase med mange hensyn å ta.
Her tar vi steg sammen om å utvikle oss som bedre trenere og sette ungdommens premisser i fokus.

Kursene vil bli kjørt digitalt over microsoft teams som digital platform.

Ta en titt på kursene som er satt opp, og meld dere på her i dag:
Kommende kurs