Gå til innholdet

Bryteforbundet går igjen sammen med Judoforbundet og Kampsportforbundet og ønsker å arrangerere Mentorprogrammet for kvinnelige ledere. Nå kan du søke om å bli med i det 3. kullet og få en verdifull utvikling! Søknadsfrist er snarest.

Målsetningen med mentorprogrammet er å gi kvinner som ønsker å påta seg lederverv eller ansvar i klubbstyret mulighet til å utvikle seg, slik at de står sterkere i den rollen de ønsker. Programmet har en varighet på ca. 7 måneder. Programmet blir gjennomført høsten 2021-våren 2022. Tilbakemeldinger fra de tidligere deltakere har vært gode.

HVA ER MENTORING?

En mentoringprosess er en samarbeidsrelasjon mellom en mentor (en samtalepartner) og en adept/deltaker (eks. klubbleder). En mentors oppgave er å hjelpe og støtte adepten/deltakeren i sin utvikling. Målet er å øke prestasjoner, maksimere adeptens potensial og gjøre dem i stand til å bli den lederen vedkommende ønsker.

HVORFOR DELTA PÅ ET MENTORINGPROGRAM?

Som adept vil du få en samtale- og sparringspartner som ønsker å utvikle deg basert på dine mål og forutsetninger. Du vil få hjelp til å prioritere oppgaver og gjøremål, bygge selvtillit og få trygghet i lederrollen, og dermed gjøre en bedre jobb i vervet ditt. Du vil bli bedre kjent med deg selv og ikke minst få et nettverk bestående av andre adepter og mentorer. En av oppgavene i programmet vil også være å kartlegge noen av personene i ditt nettverk og hvordan de påvirker de avgjørelsene du skal ta.

SAMLINGER

Det vil bli gjennomført to samlinger i Oslo-regionen. Det er krav om 100 % oppmøte.

Første samling: 9.-10. oktober 2021 (kveldsprogrammet lørdag vil være på VM bryting i Jordalhallen)
Andre samling: 7.-8. mai 2022

Samlingene startes og avsluttes med lunsj.
I tillegg gjennomføres en digital underveissamling 18. januar 2022. Dette blir gjennomført som kveldssamling.

Mellom samlingene er det forventet at mentor og adept gjennomfører 6-8 møter med en varighet på ca. 1,5 timer. Man får best utbytte av å ha fysiske møter, men dersom dette ikke kan gjennomføres er det fullt mulig å gjennomføre digitale møter. Kampidrettene sørger for mentorer, og det er derfor viktig at adeptene skriver en utfyllende søknad så vi kan sette sammen gode mentorpar.

HVEM KAN DELTA?

Mentorprogrammet er utviklet for kvinner fra 20 år og oppover. Deltakere må være tilknyttet Norges Judoforbund, Norges Bryteforbund eller Norges Kampsportforbund. Det er ønskelig at adepten har et styreverv, og har ambisjoner om å videreutvikle seg. Andre ledelsesoppgaver i klubben utenom klubbstyret vil også bli vurdert. Mentorprogrammet har en kapasitet på inntil 10 kvinner.

KOSTNADER

Vi dekker alle kostnader i forbindelse med reise og opphold til de to samlingene. Vi booker hotell for alle deltakere, og refunderer reisekostnader. Dersom deltakere trekker seg underveis uten en gyldig grunn, vil det tilfalle en kostnad (gjelder både adept og mentor).

SØKNADSSKJEMA

Om du er interessert i å delta i programmet må du sende inn søknad via en felles søkerportal for alle tre forbundene. Søknadsfrist er snarest. Gå til søknadsskjema her.