Gå til innholdet
Mange klubber i Norge har i koronatiden opplevd et stort tap av medlemmer. 
I denne anledningen har NIF lansert en kampanje «tilbake til idretten».

 

Myndighetene har valgt å oppheve avstandskravet for barn og voksne. dette belyser NIF sin kampanje.

«Tilbake til idretten» er et hjelpemiddel til klubber for å blåse liv i gamle medlemmer, og for å rekruttere nye.
Temasiden har en rekke verktøy som klubber fritt og kostnadsfritt kan ta i bruk i egen hverdag.
Det være seg bla.a bilder og annonsering, flagg, skilt og rollups.

 

 

Vi anbefaler våre klubber å ta en titt og se om dette kan være til hjelp for deres klubb!
https://www.idrettsforbundet.no/tema/tilbake-til-idretten/

NIF:
Idrettslagene oppfordres til å sette av 25. september og gjerne hele uke 39, hvor nye og gamle medlemmer, politikere, næringsliv, frivillige og publikum inviteres til en åpen dag i idrettslagets regi, og gjerne i tilknytning til et planlagt idrettsarrangement. Idrettsråd, idrettskretser, særforbund og særkretser vil bistå idrettslagene i planleggingen og gjennomføringen av idrettens gjenåpningsdag/uke. Vi oppfordrer alle idrettslag til å fortsette markeringen i ukene 40 og 41 med gode aktivitetstilbud til barn, unge og voksne.