Gå til innholdet

Nominering til priser

For å kunne få frem alt det gode arbeidet som gjøres rundt i klubbene og miljøene våre er vi avhengig av at klubbene ser i egne rekker for å finne de gode historiene og de gode forbildene, og nominerer kandidater til prisene.

Klubbene bes om å se på kriteriene og sende inn forslag på kandidater, arrangementer og klubber som de mener fortjener å vinne en pris. Klubben lager en kort begrunnelse for hvorfor deres kandidat fortjener heder.

Prisene som skal deles ut

NBF har valgt å sette opp 6 priser som årlig skal deles ut under brytegallaen. For årets ildsjel og årets trener vil det i forkant av Kick-off presenteres tre nominerte som vil bli invitert til å delta på gallaen.

Årets Ildsjel

Hver klubb kan nominere en kandidat fra sin klubb, og komme med en kort begrunnelse for hvorfor vedkommende skal få prisen. Det velges ut 3 nominerte som juryen endelig bestemmer vinner av.

Jury: Anette Kure, Oddbjørn Hanssen, Britt Eli Pedersen, Petter Gade og Morten Sandnæs

Årets arrangement

Klubber og jury kan komme med kandidater for å bli årets arrangement. Man kan nominere eget arrangement.

Prisen går til det best arrangerte stevne siste 12 mnd. Det legges vekt på et godt teknisk gjennomført stevne.

  • Godt samarbeid/behandling av involverte parter (dommere, NBF, etc)
  • Bidro til økt interesse rundt sporten (media, avis, streaming etc)
  • Wow faktor og andre forhold som gjør at arrangementet skiller seg ut

Jury: Christian Andresen, Ann-Kristin Stubberød, David Eilertsen, Rune Pedersen 

Årets klubb

Klubber og jury kan komme med kandidater for å bli årets klubb. Man kan nominere egen klubb.

Prisen går til den klubben som har utmerket seg siste år. Her legges det vekt på klubb som har utviklet seg, som jobber godt med rekruttering og som viser stor bredde i deltagelse på stevner.

  • Gjort kompetansehevende tiltak for videreutvikling siste år
  • Økning i lisensierte brytere
  • Som har et godt treningsmiljø, og evner å ha et tilbud som favner bredt.

Jury: Anette Kure, Rolf Røtnes, Gudrun Høie, Jon Isaksen og Morten Sandnæs 

Årets Trener

Ikke alle trenere er like profilerte nasjonalt, men mange legger likevel ned en betydelig innsats som er helt avgjørende for bryting lokalt. Disse hedres under kategorien «Årets Trener».

Jury: Erik Rønstad, Tom Ravndal, Stig-André Berge, Anne Lise Andresen, Lisa Blikeng

Årets vekstpris

Tildeles den klubben som har økt mest i medlemsmasse fra 2020-2021. Tallene hentes ut fra samordnet rapportering, idrettens rapporteringssystem.

Jury: Hentes fra idrettsregistrering.

Årets seniorklubb

Tildeles den klubben som har flest lisensierte utøvere over 20 år fra 2020-2021. Tallene hentes ut fra samordnet rapportering.

Jury: Hentes fra idrettsregistrering.

Nominasjon innen 30. september 2022

NBF ønsker at klubbene kommer med sine nominasjoner innen 30. september. Juryene vil deretter sette i gang sitt arbeid.

Nominasjoner sendes til NBF på: bryting@nif.idrett.no