Gå til innholdet

Norges Kampsportforbund, Norges Bokseforbund og Norges Bryteforbund har gått sammen om å ansette en dedikert person til utvikling av paraidrett. Vi ønsker Emilie Kristiansen (25) velkommen på laget som vår nye paraidrettskonsulent.

Stillingen er til å begynne med en 1-årig prosjektstilling i 100%, men målet i løpet av dette året er å gjøre stillingen permanent. Kontorsted og juridisk arbeidsgiver vil være Norges Bryteforbund og ellers der aktivitetene foregår.

Om Emilie

Emilie Kristiansen er 25 år gammel og kommer fra Fagernes i Valdres. Studieårene har hun tilbragt på NTNU med bachelor i samfunns- og idrettsvitenskap, samt et påbygningsår med «FAF» – fysisk aktivitet og funksjonshemming før hun fullførte sin master-oppgave om parautøvere og prestasjonsfremmende midler ved Norges Idrettshøgskole.

– Spesielt året med FAF var veldig lærerikt og vi fikk mulighet til å få mye praktisk læring innen para-fagfeltet. Vi var blant annet engasjert i helsesportsentere og fikk innsikt i Olympiatoppens utviklingsprogram for paraidrettene, sier Emilie.

Hvorfor vil du jobbe med paraidrett?

– Jeg synes det er viktig at alle skal være inkludert og at det skal finnes muligheter for alle. Når jeg ser på kampidrettene ser jeg at vi må jobbe mye med å øke synligheten for paraidrett, fremme tilbudene vi har og utvikle nye tilbud som medlemsklubbene kan dra nytte av. Det er viktig at vi er tydelige overfor publikum og viser hvilket tilbud vi har innen paraidrett hos kampidrettene.

Mye av stillingen vil også gå med til å søke om støtte til øremerkede para-prosjekter for kampidrettene, slik at vi i større grad kan hjelpe klubbene å øke mangfoldet i sitt treningstilbud.

Samarbeidsprosjekt

Kampidretts-forbundene samarbeider godt og sitter i et arbeidsmiljø tett på hverandre. Vårt hovedmål er å jobbe med rekruttering, og vi ønsker å tilrettelegge for at flest mulig skal delta, de skal bli så gode de kan og vi vil at de skal holde på med idretten lengst mulig.

Hovedoppgavene i stillingen er i sin helhet knyttet til paraområdet og vil blant annet inneholde

  • Arbeid med rekruttering
  • Synliggjøring av våre tilbud
  • Nettverksbygging mot eksterne og interne samarbeidspartnere
  • Kompetanseutvikling innen paraområdet

Har du spørsmål eller innspill rundt videre utvikling av para innen kampidrett? Ta kontakt med Emilie på emilie.kristiansen@nif.idrett.no