Gå til innholdet

 https://bryting.no/brytegrener/bryting/terminliste-kalender/ ligger terminliste for 2022 med stevner som er lagt inn i sportsadm. Stevner som er lagt inn i 2023 kommer inn senere. På denne siden ligger også aktivitetslisten for 2022 og 2023. Vi ser at flere tradisjonelle norske stevner ikke er meldt inn for 2023. De vil bli lagt inn fortløpende, når vi får beskjed om dette.

Forbundet skal, innen 1. februar, bestemme dager for krets – og nasjonale mesterskap påfølgende kalender år. I tillegg også opplyse om datoer for viktige nasjonale og internasjonale stevner/mesterskap. Dette betyr at vi allerede nå må be våre klubber om å melde inn sine stevner i 2024 og ikke minst søke om å være arrangør av NM. Dette inkluderer LM12 og NM15, ungdom og junior og senior NM i bryting, men også NM i Sumo, Sandbryting og Håndbak (de tre siste arrangerer for alle aldersgrupper samlet). For Sandbryting kan det være aktuelt å tildele NM for flere år, dersom det søkes om dette.

Vi ber nå om at søknader om å få arrangere NM i 2024 leveres senest 10 januar 2023. Datoer for mesterskapene er ikke satt og vil måtte gjøres i samarbeid med klubbene som tildeles mesterskapene og ut fra internasjonal kalender. Vi ber samtidig om at klubbarrangementer meldes inn til samme dato.

NBF skal innen 8. februar sende ut et foreløpig oppsett av terminlisten (som på dette tidspunkt er det vi kaller aktivitetslisten) til uttalelse. Innsigelser til terminlisten skal være NBF i hende 20. februar. Endelig terminliste blir bekjentgjort 1. mars, for det påfølgende år (stevnene kommer på den offisielle terminlista når stevnene er lagt inn i sportsadm av klubbene)