Gå til innholdet

NBF har nå, gjennom prosjektet «Like Muligheter», anledning til å støte noen av klubbenes jenteprosjekter. Dersom noen klubber/miljøer har hatt dedikerte jenteprosjekter i 2022 er det nå mulighet til å søke om støtte til dette. Vil gjerne at dere sender inn en enkel søknad om midler til jentetiltakene dere har gjennomført og fortsetter å gjennomføre. Beskriv kort hva dere har gjort og gjør, hyppighet på tiltak og ikke minst antall jenter som deltar. Gjerne også et veldig enkelt budsjett.

Vi håper og tror det også vil være midler til dette i 2023. Klubber som derfor ikke har hatt slike tiltak i 2022 må derfor også gjerne sende inn søknad, men da med mulig tildeling i 2023.

Søknad for 2022 må sendes inn til NBF på epost morten.sandnaes@nif.idrett.no senest 10 desember. Søknad for 2023 må leveres senest 1 februar.