Gå til innholdet

I mai 2023 utlyste Norges Bryteforbund, Norges Bokseforbund og Norges Kampsportforbund paramidler til det felles prosjektet «Paraidrett i kampidrettene». Nå har tre bryteklubber startet opp sine paraprosjekter.

Utlysningen kan leses her.

 

Prosjektet «Paraidrett i kampidrettene» sitt formål er å starte opp og/eller videreutvikle aktivitetstilbud for personer med funksjonsnedsettelse, og støtte klubbene i arbeidet. Aktivitetstilbudet kan både være inkludering i ordinære partier eller egne paratilbud. 10 klubber har fått tildelt midler for 2023 og 2024. På de tre forbundene fordeler det seg slik: fem klubber i Norges Kampsportforbund, to klubber i Norges Bokseforbund og tre klubber i Norges Bryteforbund. Kristiansand Bryteklubb, Nidarø Håndbakklubb og Gulset Bryteklubb har i løpet av høsten startet opp sine tilbud, og er godt i gang.

 

Kristiansand Bryteklubb

Kristiansand Bryteklubb har startet opp et eget paratilbud med trening hver tirsdag kl. 17:00-18:00. I tilbudet er det fokus på både bryting og håndbak. Hovedmålgruppen er barn og unge med utviklingshemming, men de ønsker alle velkommen uansett forutsetning.

 

Nidarø Håndbakklubb

Nidarø Håndbakklubb ønsker å inkludere personer med en funksjonsnedsettelse på sine ordinære treninger, og har trening hver onsdag. De har både sittende og stående håndbakbord, og ønsker alle velkomne uavhengig av alder og funksjonsnivå.

 

Gulset Bryteklubb

Gulset Bryteklubb har startet opp et eget paratilbud som trener hver tirsdag kl. 18:00-19:00. Partiet er åpent for alle aldre, og målgruppene bevegelse-, syn-, hørsel- og/eller utviklingshemming. Flere utøvere på partiet har allerede deltatt på sitt første stevne.

Vi anbefaler alle å tilby paraidrett, da det gir en idrettsglede som er unik og alle må ha mulighet til å drive med fysisk aktivitet, forteller Gulset Bryteklubb

Foto: Gulset Bryteklubb

 

Mange klubber jobber allerede godt med paraidrett, og det er utrolig gøy å se et økende engasjement i brytemiljøet. Er din klubb interessert? Ta kontakt med vår parakonsulent Emilie på emilie.kristiansen@nif.idrett.no eller +47 478 10 904.