Gå til innholdet

Ny lisensperiode for resten av 2023 og hele 2024 er opprettet. Vi ser at det er en del flere skader og dermed kostnader de siste årene. Lisensbeløpet er derfor justert noe opp i alle kategorier. Ber alle om å være nøye på å løse lisens. Lisensen inneholder en kollektiv ulykkesforsikring. Denne er det viktig å ha på plass om uhellet skulle være ute.

Alle barn dekkes av NIF sin forsikring inntil de har fylt 13 år. Etter dette tar særforbundene over.

For stilartene Håndbak, Sumo og Sandbryting

Er det mulighet for å løse engangslisens for deltakelse på enkeltstevner, inkludert norgesmesterskap. Bryterne vil i så fall kun være omfattet av NBFs forsikring og andre tjenester i perioden stevnet varer.