Gå til innholdet
Norges Bryteforbund ønsker å legge til rette for at alle skal oppleve idrettsglede i våre grener. Vi kjenner til at økonomi kan være en barriere for klubbene i oppstart av paratilbud. NBF oppretter med bakgrunn i dette en løpende søknadsordning med utviklingsmidler for paraidrett.

 

Norges idrettsforbund (NIF) definerer paraidrett som «idrett for mennesker med en funksjonsnedsettelse». Paraidrett er aktiviteten for personer med bevegelseshemming, synshemming, hørselshemming og/eller utviklingshemming. Les mer her: Om paraidrett

Vi håper at mange av våre medlemsklubber tar oppfordringen med å skape bryteglede for mennesker med en funksjonsnedsettelse. NBF ønsker derfor å støtte klubbene i sitt arbeid med å starte opp eller videreutvikle et trenings- og konkurransetilbud for parautøvere. Våre medlemsklubber kan søke om støtte på inntil 15 000,-, og midlene er øremerket paraidrett.

NBF har en gitt sum for støtteordningen hvert år, og sum vil bli tildelt basert på søknad og førstemann til mølla-prinsippet. Det er enkel søknad, og støtteordningen har en løpende søknadsfrist. Tildelte midler gjelder for inneværende år, og det må rapporteres ved slutten av året.

Les mer om søknadsordningen og se søknadsskjema her: Utviklingsmidler paraidrett

Har dere har noen spørsmål gjeldende søknadsordningen eller paraidrett? Ta kontakt med vår parakonsulent Emilie på emilie.kristiansen@nif.idrett.no