Gå til innholdet

Norges Bryteforbund ønsker alle klubber/lag og kretser hjertelig velkommen til årets Bryteting, som vil bli arrangert i Oslo 8. juni kl. 10.00, på Ullevål stadion i Norsk Toppfotball sine lokaler, Inng F – 5 etg

Forslag som ønskes behandlet må være Norges Bryteforbund i hende innen lørdag 11. mai, jfr. Lover for Norges Bryteforbund § 8. Forslag sendes morten.sandnaes@nif.idrett.no

Det vil avholdes ledermøte i forkant av tinget på samme sted fra kl 18.00 på fredag 7 juni.

For påmelding til tinget ber vi om at vi får tilsendt informasjon om klubb, delegat og delegatens e-post adresse. Minner om at delegasjoner skal sammensettes i henhold til NIFs lov § 2-4 (kjønnsfordeling). Påmeldingen må være i hende forbundets kontor innen 5. mai.

Påmeldingen skjer via https://surveys.enalyzer.com?pid=qegunah4

Tingdokumenter vil bli sendt ut på e-post til de påmeldte og samtlige klubber, samt bli lagt ut på NBF sin hjemmeside.

Det benyttes reisefordeling på tinget, jfr. Lover for Norges Bryteforbund § 9. Det vises også til reglene om subsidiering av reiseutgiftene for fordeling.

Forbundet vil minne om at eventuelle utestående fordringer medfører tap av stemmerett på forbundstinget. Forfalte fordringer må betales innen 12. mai 2024.

 

Med sportslig hilsen

Norges Bryteforbund

Anette Kure                                                                                                        Morten Sandnæs

President                                                                                                             Generalsekretær