Gå til innholdet
Alle idrettslag må ha levert inn sine medlemstall fra 31. desember 2023, innen 30. april i Samordnet rapportering. 1. april åpnet portalen for rapportering.

Idrettsforbundet henter inn medlemstall fra foregående år gjennom samordnet rapportering. Søknad om momskompensasjon for varer og tjenester, er som tidligere år, en del av samordnet søknad og rapportering. Dette er kanskje de viktigste tallene idrettslaget rapporterer gjennom året og det er viktig å få med alle medlemmer og all aktivitet.

Idrettslagene plikter å rapportere følgende nøkkelopplysninger om idrettslagets drift

 1. Antall betalende medlemmer
 2. Antall aktive medlemmer
 3. Total omsetning
 4. Oppdatere styreverv (etter at årsmøtet er gjennomført)
 5. Laste opp signert årsmøteprotokoll og årsregnskap (etter at årsmøtet er gjennomført)
 6. Registrere momskompensasjonen (krever registrering i frivillighetsregisteret)
 7. Registrering av barneidrettsansvarligpolitiattestansvarligvalgkomité og kontrollutvalg.
 8. Har idrettslaget tegnet underslagsforsikring?
 9. Har idrettslaget bankkonto i idrettslagets navn?
 10. Hvor mange fast ansatte har idrettslaget?
 11. Har idrettslaget oppdatert loven i henhold til gjeldende lovnorm for idrettslag?
 12. Må idrettslaget avvise noen som ønsker å delta på aktivitet grunnet mangel på?
 13. Om ikke alle kan delta, i hvilken idrett gjelder dette?
 14. Hvilke målgrupper innen paraidrett (personer med funksjonsnedsettelser) deltar i idrettsaktivitet i deres idrettslaget?
 15. Hvis idrettslaget tilbyr gaming eller dataspill/esport hva heter spillene?

 

Grunnlaget for medlemstallene som ligger i systemet er basert på betalende medlemmer. Det gis mulighet for å manuelt registrere medlems- og aktivitetstall.

 • Last ned rapport over medlems- og aktivitetstall fra KlubbAdmin
  • Rapporten viser antall betalende medlemmer det foregående kalenderår, samt  aktive betalende medlemmer per gren, det foregående kalenderår.
  • Side to i rapporten viser antall registrerte medlemmer uavhengig av fakturert eller betalt medlemskap i det foregående år, på klubb og gren.
  • Rapporten viser tallgrunnlaget for de forhåndsutfylte medlems- og aktivitetstallene i samordnet rapportering.
  • Idrettslag som benytter seg av medlemssystem fra kommersielle leverandører skal også kunne se sine medlems- og aktivitetstall i denne rapporten. Dette forutsetter at leverandøren har sendt korrekt betalingsinformasjon til NIF.

Alle aktive medlemmer skal registreres i de idrettsgrenene de er tilknyttet. Norges Bryteforbund har grenene Gresk Romersk (primært gutter/menn), Fristil, Sandbryting, Grappling, Sumo og Håndbak.

 • For at et medlem skal kunne registreres i flere idrettsgrener organisert av samme særforbund, må treningstilbudene foregå i adskilte treningstider/miljøer.
 • Alle betalende medlemmer som deltar regelmessig i idrettslagets ordinære treningsaktivitet, eller representerer idrettslaget i konkurranser er aktive medlemmer.
 • Med regelmessig menes sammenhengende deltakelse gjennom sesongen. Medlemmer som kun deltar i enkeltstående arrangementer, tidsavgrensede opplæringstiltak eller sommerskoler/ferietiltak regnes ikke som aktive medlemmer.

Husk å registrere aktive medlemmer med en funksjonsnedsettelse

Personen i idrettslaget som registrerer tallene, må aktivt ta stilling til og krysse av om klubben har aktive medlemmer med funksjonsnedsettelse per idrettsgren klubben tilbyr. Husk å registrere ALLE, uavhengig om de er aktive på/i ordinære tilbud eller i et eget paratilbud. Registreringen vil ikke kobles opp mot navn, kun alder/kjønn. En av hovedgrunnene til at denne registreringen er viktig er det kan gi idrettslag ekstra økonomisk støtte om de har tilbud til personer med funksjonsnedsettelser på bakgrunn av registrerte aktive medlemmer.

Søknad om momskompensasjon på varer- og tjenester

Idrettslagene kan samtidig som de rapporterer, også søke om momskompensasjon på varer- og tjenester. Frist for å søke om momskompensasjon er 15. august.

Spørsmål om Samordnet rapportering kan sendes til NIF Digital support (teknisk støtte) eller Generalsekretær i NBF Morten Sandnæs.

Informasjonssider om Samordnet rapportering (NIF) https://www.idrettsforbundet.no/digital/samrap/