Gå til innholdet

Oskar Marvik er ilagt tre advarsler for brudd på meldepliktforskriften, men landslagsbryteren mener Antidoping Norge (ADNO) har vurdert saken feil. Han får støtte av Norges Bryteforbund.

ADNOs påtalenemnd har lagt ned påstand om at Marvik skal utestenges i ett år som følge av tre brudd på meldepliktforskriften. Marvik er ikke enig i at vilkårene for utestengelse er oppfylt, og saken skal nå behandles av NIFs domsutvalg. Partene er uenige om deler av faktum som er lagt til grunn for ADNOs advarsler, hvordan beregningen av 12 måneders-perioden etter meldepliktforskriften skal gjøres, og at Marvik har begått tre brudd.

Påtalenemd bemerker i sin saksbehandling at det ikke er grunnlag for å mistenke Marvik for doping. Det har ifølge påtalenemda ikke vært utvist noen form for adferd som gir mistanke om at utøveren bevisst har prøvd å unngå å være tilgjengelig for prøvetaking. I det aktuelle tidsrommet fra 2022 til 2023 har Marvik avgitt seks negative dopingtester.

-Enorm påkjenning

-Jeg er opptatt av å overholde mine plikter som meldepliktutøver, og gjør nå det jeg kan for å bidra til en grundig og effektiv saksbehandling. Jeg forbereder meg for tiden til OL-kvalik, og denne saken er en enorm påkjenning for meg. Heldigvis har jeg stor tro på at den løser seg, sier Oskar Marvik, som ser fram til behandlingen i NIFs domsutvalg.

Som meldepliktutøver og stipendutøver hos Olympiatoppen, har Marvik gjennomført kurset Ren Utøver. Han har også vært på foredrag om antidoping og tar meldeplikten på høyeste alvor. Han har vært underlagt rapporteringen siden 2019 uten noen anmerkninger før denne saken, men har i likhet med mange andre utøvere opplevd tekniske utfordringer med tjenesten for rapportering.

-Tekniske problemer

-Dagen før fristen for kvartalsrapporten ble jeg dopingtestet. Jeg var sikker på at rapporteringen og systemet fungerte etter å ha dobbeltsjekket det tre dager før fristen, til og med midt på natten klokka 02.44, sier Oskar Marvik.

Marvik satt seg som vanlig ned for å levere kvartalsrapporten innen fristen. Ettersom han var på treningssamling i utlandet, måtte han bruke mobil-appen til å levere rapporten, istedenfor PCen som han normalt bruker. Han trodde at alt var levert og i orden, og logget inn og sjekket flere ganger. Marvik mener tekniske problemer med mobil-appen gjorde at registreringen likevel ikke ble oppdatert i tide.

Marvik mener en advarsel for dette er ekstremt urimelig fordi det er en teknisk feil og han har vært i god tro om at han har gjort alt riktig. Det ble forsterket ved at han dagen før fristen hadde besøk av ADNO for dopingkontroll.

Støtte fra forbundet

Norges Bryteforbund støtter Marvik, og mener det er urimelig å utestenge utøveren.

-Vi mener det er feil å utestenge Oskar, og støtter hans forklaring. Det er svakheter ved dagens meldepliktsystem som rammer utøverne. Dersom påtalen ender med 1 års utestengelse vil det få enorme og urimelige konsekvenser, sier generalsekretær Morten Sandnæs i Norges Bryteforbund.

Marvik skal delta i OL-kvalifisering i Istanbul i mai.

 

Kontaktinformasjon:

Morten Sandnæs, generalsekretær Norges Bryteforbund: 41 66 66 51
Mats Aas Larsen, advokat: 920 50 027