Gå til innholdet

Mestringsglede og utvikling for alle er en av NBF grunnverdier. NBF er derfor med på å feire pride i juni, sammen med resten av idretten. Pride er en markering for mangfold og menneskeverd og like rettigheter uavhengig av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. 

 For idretten er pride særlig viktig fordi vi vet at idretten på dette området ikke speiler befolkningen. Vi oppfordrer alle til å lese Idrettsforbundet sin artikkel om pride her. 

 Brytesporten skal være et sted å høre til – for alle!