Gå til innholdet

Påmelding til trenerkurs i regi UWW

Trenerkurset i regi UWW den 24-28 Juni på Lambertseter, Oslo, nærmer seg. Her ligger en tentativ plan   » Vi har vært heldige å mottatt midler fra Olympic solidarity til 20 av våre kursdeltagere. Disse kan subsidieres for inntil kr 3 800,- hver. Dette er...

Påmelding i Isonen

Isonen som påmeldingssystem har gitt oss en trøblete start på året.  NIF med sitt «moderniseringsprosjekt», bestemte å avvikle den kjente arrangement delen av SportsAdmin ved nyttår, som medførte at idrettene som benyttet dette måtte gå over til andre...