Gå til innholdet

Et tentativt program for årets kick off på Ullevål stadion er nå klart og vi synes selv det er et spennende program vi har fått i stand og gleder oss til å se mange delta. Program Kickoff 7-9 oktober

Det vil arrangeres festmiddag med underholdning og prisutdelinger på Ullevål Panorama lørdag 8 oktober kl 1930.

Ber om at alle som vil delta går inn på https://surveys.enalyzer.com?pid=c2h8duts og registrerer seg. Oppfordrer flest mulig til å registrere seg så raskt som mulig, men senest 25 september. Det er ikke ubegrenset med plasser og det gjør vår planlegging lettere dess tidligere en registrerer sin deltagelse.