Gå til innholdet

Undervisningsopplegg

Her har vi laget ferdige økter med gode aktiviteter og øvelser som lærere kan bruke til undervisningen i kroppsøving.
Alle øvelsene er illustrert med video.

Øvelsene er enkle, og enkle å instruere og organisere.
Det kreves ingen forkunnskaper eller tidligere erfaring.
Øvelsene s
kaper stor aktivitet og er tilrettelagt for justeringer, slik at alle opplever mestring!

Økt 3

Samarbeidspartnere