Gå til innholdet

Trener 2 del 1

NBF arrangerer trener 2 del 1 den 6-8 Mars. Trener 2 retter seg mer mot ungdomstreneren, og bygger videre fra trener 1. Her går man nøyere gjennom bla.a treningsplanleggingen. Kravene for å melde seg opp på trener 2 er fullført trener 1. NBF kan gi dispensasjon for...

Trener 1 del 1 kurs

Den 17-19 April arrangerer NBF trener 1 kurs, del 1. Kurset omhandler barne og ungdomstreneren i klubb. En trener er det ytterste – og viktigste leddet for å skape et godt å trygt klubbmiljø! Lær hvordan dere tar vare på medlemmene. Meld dere på her:...

Tid for årsmøte

Tiden har kommet for alle klubber og kretser, å avholde det årlige årsmøtet. Dette må gjøres innen utgangen av Mars. Innkalling fra styret om årsmøtet må skje minst én måned før årsmøtet skal avholdes. Alle medlemmer som ønsker å være med på å bestemme hvordan klubben...